Connect with us
Facbook Icon Button Twitter Icon Button Phone Icon Button
MCCOOK WEATHER

NCAA Women's College World Series

NCAA Women's College World Series Results


NCAA Women's College World Series

Thursday Scores

James Madison - 4

Oklahoma - 3

 

Oklahoma State - 3

Georgia - 2

 

Alabama - 5

Arizona - 1

 

UCLA - 4

Florida State - 0

 

Friday Winners Bracket Results

James Madison - 2

Oklahoma State - 1

Alabama - 6

UCLA - 0

Saturday Losers Bracket - Elimination Games

Oklahoma - 8

Georgia - 0

Florida State - 4

Arizona - 3

Oklahoma - 10

UCLA - 3

Florida State - 4

Oklahoma State - 2

 

Sunday Winners Bracket

Oklahoma - 6

James Madison - 3

Alabama vs Florida State (Postponed)

 

Sunday Elimination Game

Oklahoma vs James Madison (Postponed)

 

Monday Elimination Game

Oklahoma - 7

James Madison -1

Florida State - 8

Alabama - 5

 

Tuesday Women's College World Series Best 2 out of 3 

Game 1

Florida State - 8

Oklahoma - 4

Game 2

Oklahoma - 6

Florida State - 2

Game 3 National Championship Final

Oklahoma - 5

Florida State - 1


<< Previous Next >>